CJ Buzău | Convocare şedinţă ordinară 29 iunie 2020

0
Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată sportului buzoian? Alătură-te comunității noastre.

Prin Dispoziția nr. 155 din 23.06.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 29 iunie 2020, ora 9:30.

Ordinea de zi a ședinței:

Proiect de hotărâre nr. 100/23.06.2020 pentru rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 101/23.06.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

Proiect de hotărâre nr. 102/23.06.2020 privind aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 103/23.06.2020 pentru aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru judeţul Buzău, 2019-2023

Proiect de hotărâre nr. 104/23.06.2020 privind aprobarea Statutului județului Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ

Proiect de hotărâre nr. 105/23.06.2020 pentru aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente medicale și de protecție medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al Județului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19

Proiect de hotărâre nr. 106/23.06.2020 pentru aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID – 19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19

Proiect de hotărâre nr. 107/23.06.2020 pentru aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului „Tele-Ecounters: Beyond the Human” în cadrul Programului Europa Creativă, Cultura 2020

Proiect de hotărâre nr. 108/23.06.2020 privind aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău, Asociația „Ținutul Buzăului” și Universitatea București – Centrul Geomedia în vederea inițierii și realizării procedurilor aferente accederii, obținerii, menținerii și pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc UNESCO pentru „Ținutul Buzăului”

Proiect de hotărâre nr. 109/23.06.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 57/2020 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 110/23.06.2020 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Săhăteni a unei suprafeţe de teren din DJ 205B, situate în intravilanul comunei Săhăteni

Proiect de hotărâre nr. 111/23.06.2020 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată

Proiect de hotărâre nr. 112/23.06.2020 privind aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 113/23.06.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat

Proiect de hotărâre nr. 114/23.06.2020 pentru aprobarea completării obiectului contractului de delegare directă a gestiunii unor activităţi ale serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 115/23.06.2020 pentru aprobarea organigramei și statului de funcții la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 116/23.06.2020 pentru adoptarea Monografiei economico-militare a județului Buzău

SUPLIMENTAR:

Proiect de hotărâre nr. 117/23.06.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 2

Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată fotbalului buzoian? Alătură-te comunității noastre.