Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată sportului buzoian? Alătură-te comunității noastre.

Ministerul Sportului a stabilit propunerile pentru cuantumurile de finanțare a federațiilor sportive pentru anul 2023, în conformitate cu Ordinul ministrului sportului nr. 12/2023 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30, din 11.01.2023.

Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2023, aprobat prin Legea Bugetului de stat la titlul 59.20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat – Federații sportive naționale (credite bugetare), este de 162,088,000 lei, cu reținerea de 10%. Această sumă este repartizată, conform trimestrializării, pe următoarele programe:

  • P1. Programul “Promovarea sportului de performanţă”;

  • P3. Programul “Întreţinerea și funcţionarea bazei materiale sportive”;

  • P2. Programul Sportul pentru toți”;

  • P4. Programul “Redescoperă oina”.

Finanțarea federațiilor, de către Ministerul Sportului, are în centrul său performanța, rezultatele bune din 2022 și o direcție de dezvoltare pe termen lung. Am văzut anul trecut rezultate frumoase, obținute nu doar de una, ci de mai multe federații, iar pentru o alocare cât mai echitabilă și mai eficientă a bugetelor s-a ținut cont de această pondere a unui sport raportat la total și au fost luați în calcul mai mulți indicatori. La calcularea punctajelor finale ale federațiilor sportive naționale care administrează sporturi olimpice prioritare (individual) s-a ținut cont de următoarele:

50% din total puncte – criterii de finanțare (13 criterii conform metodologiei, fiecare criteriu cu o anumită pondere în calculul final)

50% din total puncte – medaliile obtinute la campionatele mondiale, europene, cupe mondiale si europene (fiecare medalie, cu un anumit punctaj)

La fel ca anul trecut, finanțarea a fost stabilită pentru a menține evoluțiile bune, dar în același timp pentru a suplimenta sprijinul acolo unde au apărut noi nevoi, acolo unde au existat creșteri exponențiale la nivelul rezultatelor.

Continuăm să susținem sportul românesc și rămânem aproape de înalta performanță!” a declarat Eduard Novak, ministrul sportului.

În urma analizei şi evaluării cererilor de finanțare eligibile, Comisia a întocmit un Raport de analiză şi evaluare, în care a propus sumele ce urmează a fi repartizate federațiilor sportive naționale, acesta fiind supus aprobării ministrului sportului. În baza Raportului de analiză şi evaluare, aprobat de ministrul sportului, se comunică fiecărei federații sportive naţionale suma aprobată pentru finanţarea programelor sportive proprii, urmând ca fiecare federație să depună, spre a fi încheiat, contractul de finanțare.

Cuantumurile propuse pentru federațiile sportive naționale din grupa 1:

Grupa 1. Federații sporturi olimpice prioritare (individual)

Alocare inițială 2023, conform punctaj

Punctaj final

Federația Română de Canotaj

14,000,291

2677

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern

6,485,117

1447

Federația Română de Lupte

6,200,150

1383

Federația Română de Gimnastică

6,200,150

1383

Federația Română de Atletism

5,900,143

1316

Federația Română de Scrimă

5,800,136

1249

Federația Română de Tenis de Masă

5,800,004

1160

Federația Română de Ciclism

5,100,124

1138

Federația Română de Judo

5,011,970

1118

Federația Română de Haltere

4,800,116

1071

Federația Română de Kaiac-Canoe

4,399,928

981

Federația Română de Box

3,900,094

870

Comitetul Național Paralimpic

1,528,740

341

Total

75,126,963

 

Grupa 1. Federații sporturi olimpice prioritare (pe echipe)

Alocare inițială 2023, conform punctaj

Punctaj final

Federația Română de Baschet

6,800,000

838

Federația Română de Rugby

6,200,000

799

Federația Română de Handbal

5,800,000

709

Federația Română de Volei

5,000,000

645

Federația Română de Polo

4,415,000

530

Total

28,215,000

 

TOTAL FEDERAȚII GRUPA 1

103,341,963

 

Propunerile de finanțare pentru federațiile sportive naționale din grupele 2 și 3:

Federații Sportive Naționale

Total Alocare 2023

Federația Română de Aeronautică Română

150,000

Federația Română de Airsoft

100,000

Federația Română de Alpinism și Escaladă

700,000

Federația Română de Arte Marțiale

1,500,000

Federația Română de Automobilism Sportiv

850,000

Federația Română de Badminton

150,000

Federația Română de Baseball și Softball

150,000

Federația Română de Bob Sanie

3,150,252

Federația Română de Bowling

200,000

Federația Română de Bridge

100,000

Federația Română de Chanbara

100,000

Federația Română de Cricket

200,000

Federația Română de Culturism și Fitness

850,000

Federația Română de Dans Sportiv

900,000

Federația Română de Darts

100,000

Federația Română de Ecvestră Română

900,000

Federația Română de Fotbal-Tenis

800,000

Federația Română de Gimnastică Ritmică

4,500,000

Federația Română de GO

100,000

Federația Română de Hochei pe Gheață

0

Federația Română de Karate

1,200,000

Federația Română de Karate Kyokushin IKO

100,000

Federația Română de Karate Tradițional

100,000

Federația Română de Karate WUKF

400,000

Federația Română de Karting

300,000

Federația Română de Kempo

2,100,000

Federația Română de Minifotbal

100,000

Federația Română de Modelism

200,000

Federația Română de Motociclism

700,000

Federația Română de OINA

529,000

Federația Română de Orientare

150,000

Federația Română de Pangration Athlima

100,000

Federația Română de Popice

350,000

Federația Română de Powerlifting

100,000

Federația Română de Radioamatorism

100,000

Federația Română de Șah

300,000

Federația Română de Sambo

800,000

Federația Română de Schi Biatlon

1,100,000

Federația Română de Scrabble

100,000

Federația Română de Skandenberg-armwrestling

100,000

Federația Română de Squash

100,000

Federația Română de Taekwondo ITF

100,000

Federația Română de Taekwondo WT

1,850,000

Federația Română de Tir cu Arcul

1,050,000

Federația Română de Tir Sportiv

2,899,759

Federația Română de Triatlon

1,900,000

Federația Română de Wushu Kungfu

300,000

Federația Română de Yachting

450,000

Federația Romana Sportul pentru Toti

450,000

În ceea ce privește cererea de finanțare a Federației Române de Hochei pe Gheață, aceasta a fost constatată ca fiind neeligibilă, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. c – Cap. III din Anexa nr. 2 – metodologia de finanțare a federațiilor sportive naționale și a CNP pe baza programelor sportive de utilitate publică, aprobată prin Ordinul ministrului nr. 12/2023 publicat în M.Of. nr. 30 din 11.01.2023.

Raportul Comisiei de evaluare numită prin ordinul ministrului sportului nr. 24/12.01.2023 privind constituirea Comisiei interne de eligibilitate, analiză și evaluare a propunerilor transmise prin cererile de finanțare de către federații, privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică, a consemnat următoarele motive:

    • Cererea de finanțare precum și documentele solicitate au fost semnate de o persoana care nu face dovada calității de reprezentant legal al Federației Române de Hochei pe Gheață așa cum prevede metodologia de finanțare, nerespectând prevederile statutului Federației Române de Hochei pe Gheață, respectiv art. 44 pct. 2.44.2 și art. 45 pct. 9.45.9.

    • Au fost încălcate prevederile statutare de către Biroul Federal și Președintele federației la Adunarea Generala de Alegeri din data de 15.09.2022, suspendând dreptul la vot al unor structuri sportive în mod nestatutar.

În perioada următoare, Ministerul Sportului va da startul programului de Excelență, prin sesiune de selecție separată, pe baza proiectelor depuse de federațiile sportive naționale.

Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată fotbalului buzoian? Alătură-te comunității noastre.