Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată sportului buzoian? Alătură-te comunității noastre.

Una din cele mai inspirate şi bune decizii ale autoritaţilor locale din ultimii douăzeci de ani în sportul buzoian, înfiinţarea unui club sportiv municipal s-ar putea duce de râpă dacă la conducerea Sport Club Municipal Gloria Buzău nu va sosi un manager capabil, cu studii superioare, cunoştiinţe sportive, perspective, viziune şi experienţă în domeniu. În momentul de faţă, interimatul este asigurat de Vasile Niţă, fostul preşedinte de la Stejarul Buzău. Însă, cum poziţia sa este una interimară, ne aşteptăm ca în curând să aibă loc, aşa cum prevede legea, bunul simţ şi moralitatea faţă de cetăţeni când la mijloc sunt bani publici (peste 70 de miliarde de lei vechi chiar) un concurs pentru ocuparea celei mai importante funcţii din Crâng. Poziţia poate fi ocupată pe perioadă nedeterminată chiar de actualul interimar, cu condiţia ca acesta să obţină cel mai bun punctaj în urma concursului pentru ocuparea funcţiei.

Cum ar trebui să arate directorul Sport Club Municipal Gloria Buzău?

Având în vedere persoanele care se află la conducerea altor cluburi sportive municipale din ţară, CV-ul acestora, condiţiile şi criterile la care au fost supuse în cadru concursului pentru ocuparea funcţiei şi modalitatea prin care au fost desemnate, am realizat un profil al viitorului conducător din Crâng. Începem prin a specifica condiţiile de desfăşurare ale concursului la care au fost supuse inclusiv persoanele din staff-ul administrativ al CSM Bucureşti, cea mai galonată entitate sportivă din ţară, constituită juridic similar cu SCMGB.

  • Concursul s-a desfăşurat în două părţi: proba scrisă şi cea a interviului. Iată bibliografia, condiţiile generale, cele specifice şi tematica de concurs, adică cunoştiinţele legislative pe care oricare dintre candidaţi ar trebui să le cunoască:

1) Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare;
2) H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a
Dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
3) H.G. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva;
4) Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
5) Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
6) Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
7) Ordonanta 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Conditii generale de participare la concurs:
a) Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) Are capacitate deplina de exercitiu;
e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata
pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile
sanitare abilitate;
f) Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,
cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice de participare la concurs:
– Pregatirea de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
– Vechime in specialitatea studiilor: nu este necesara;
– Experienta dovedita intr-o functie de conducere in cadrul unui club, asociatie sau alta
institutie cu profil sportiv: minim 5 ani
– Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): limba engleza (vorbit, scris, citit – nivel
avansat)
– Cunoastere de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer.

Totodată, acesta, potrivit legii, trebuie să facă dovada studiilor superioare, a identităţii, a carnetului de muncă, a cazierului judicir „imaculat”, a CV-ului şi a stării de sănătate clinice şi psihice care atesta faptul că este apt de muncă. Adăugăm şi faptul, că tot prin prisma legii, după instalarea în funcţie trebuie să publice pe site-ul oficial declaraţia de avere şi pe cea de interese.

Oglindă, oglinjoară, cine va conduce SCMGB din vară?

Urmând tiparele de mai sus, am încercat să creionăm o listă a posibililor candidaţi pentru cea mai importantă şi bine remunerată funcţie din sportul buzoian. Lista este realizată în funcţie de criteriile prezentate mai sus şi nu reprezintă poziţia oficială sau o doleanţă a persoanelor enumerate. Este doar o înşiruire aleatorie a persoanelor care potrivit cunoştiinţelor noastre întrunesc criteriile specificate anterior (studii, experienţă şi altele): Ion Viorel, Antonio „Pufi” Stoian, Adrian Petre, Romeo Lungu, Cosmin Pororo, Marian Boldişteanu, Auraş Popescu, Gabi Nicolau, George Vlad, Cătălin Cighir, Cristi Lupu, Cristi Romanescu şi Ilie Stan.

Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată fotbalului buzoian? Alătură-te comunității noastre. 

6 COMENTARII