Materiale de promovare | Anunţuri de interes public | Advertoriale

ȘOFERII primesc gratuit prin SMS | Informația care te poate scăpa de AMENDĂ

Am lansat pentru dumneavoastră GRATUIT un portal online care vă scapă de griji și de amenzi. StopAmenzi.ro este sistemul care vă notifică automat cu 30/ 15/ 7 zile înainte de termenul de expirare al Rovinietei, al Inspecției Tehnice Periodice (ITP)...

CJ Buzău | Convocare şedinţă ordinară 29 august 2019

Prin Dispoziția nr.246 din 21 august 2019 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 29 august 2019, ora 09:00. Ordinea de zi: I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND: 1. Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Județului...

TV online gratuit

Televiziunea on-line este un concept relativ nou, apărut pe la mijlocul anilor 2000, când au apărut primele programe de televiziune disponibile prin internet. Acest tip de televiziune reprezintă, de fapt, distribuirea digitală a conținutului programelor de televiziune prin intermediul...

CJ Buzău | Convocare şedinţă extraordinară 18 septembrie 2019

Materialele aferente ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din 17.09.2019: Dispoziția nr.279/12.09.2019 Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 17 septembrie 2019 Proiectul de hotărâre privind: Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” în vederea...

CJ Buzău | Convocare şedinţă extraordinară 13 septembrie 2018

Prin Dispoziția Președintelui nr.231 din 11.09.2018 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 13 septembrie 2018, ora 09:00. Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 13.09.2018: 1. Hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului...

CJ Buzău | Convocare şedinţă extraordinară 11 octombrie 2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  PREŞEDINTE     DISPOZIŢIE   Nr. 268 privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară  Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,  În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, DISPUNE:  Art.1. Se convoacă...

CJ Buzău | Convocare şedinţă ordinară 30 august 2018

Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 30.08.2018: Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30 august 2018 Dispoziția nr. 205 din 21 august 2018 Proiectele de hotărâre care au fost supuse aprobării în ședința de...

CJ Buzău | Convocare şedinţă ordinară 16 aprilie 2019

Prin Dispoziția nr. 88/09.04.2019 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 16.04.2019, ora  09:00. Proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării: 1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2019 pe cele două secţiuni 2. Aprobarea bugetului...

CJ Buzău | Convocare şedinţă ordinară 31 mai 2018

Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din 31 mai 2018> Dispoziția de convocare nr.117 din 24.05.2018 I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 1. Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2017 2. Aprobarea utilizării în anul 2018...

CJ Buzău | Convocare şedinţă extraordinară 21 ianuarie 2020

Materialele aferente ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 21.01.2020: Dispoziția de convocare nr. 10 din 16.01.2020 Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 21 ianuarie 2020 Proiectele de hotărâre care au fost supuse aprobării în ședința extraordinară din 21.01.2020: 2 Aprobarea repartizării...