CJ Buzău | Convocare şedinţă ordinară 30 ianuarie 2020

0
Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată sportului buzoian? Alătură-te comunității noastre.

Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 30.01.2020:

Dispoziția de convocare nr. 16 din 21 ianuarie 2020
Procesul Verbal al ședinței ordinare din 30 ianuarie 2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 ianuarie 2020:

SUPLIMENTAR:

21 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea  duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nicoară Silviu și declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean
20 Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Anticameră pentru viaţă” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei – AP4/PI9,i.v/OS 4.12 şi OS 4.13
19 Desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale Secretarului general al judeţului, domnul Gavrilă Mihai – Laurențiu, pentru activitatea desfăşurată în anul 2019
18 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința din data de 30.01.2020
17 Însușirea Planului Strategic pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
16 Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
15 Aprobarea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar și liceal la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2020-2021
14 Modificarea Anexei nr. 2  la Hotărârea nr. 299/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
13 Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
12 Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 295/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
11 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
10 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat
9 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
8 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat
7 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care județul Buzău este membru asociat
6 Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului – concurs de muzică clasică „Drumul spre celebritate” – Rm. Sărat, 20.02.2020 – 01.03.2020, ediţia a XI-a
5 Aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2020
4 Completarea Secțiunii II – Bunuri mobile din Inventarul bunurilor care aparțin domenului privat al Județului Buzău
3 Aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean și a dispozițiilor președintelui – forma actualizată conform Codului Administrativ
Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată fotbalului buzoian? Alătură-te comunității noastre.