Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată sportului buzoian? Alătură-te comunității noastre.

Prin Dispoziția nr.359 /2018 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 17.12.2018, ora 10:00.

Proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din data de 17.12.2018:

1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2018 pe cele două secţiuni

2. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2017–formă actualizată 10

3. Rectificarea a XI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2018

4. Rectificarea a IV-a  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

5. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2018

6. Rectificarea a VI-a  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

7. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România

8. Aprobarea actualizării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”

9. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”

10. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”

11. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”

12. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă  Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”

13. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”

14. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”

15. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”

16. Aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

17. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din satul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

18. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni” de emitere a licențelor  de traseu pe traseele: traseul 14 Buzău –  Pogonele –  Țintești – Maxenu – Smeeni – Moisica – Albești – Udați – Mînzu – Udați – Lucieni – Călțuna și retur, traseul zona 121 Buzău – Odaia Banului – Maxenu – Țintești – Pogonele – zona industrială și retur

19. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 27.12.2018

20. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” doamnei Stancu Simona Raluca

21. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” post mortem – Cristian Alexandru

SUPLIMENTAR:

22. Completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.274/2018 pentru aprobarea cumpărării de către UAT – Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a imobilului cu teren aferent situat în municipiul Buzău, B/dul N. Bălcescu nr.48 – proprietatea Societății Tipogrup Press SRL Buzău

23. Aprobarea participării unei delegații a Județului Buzău într-o vizită în Spania – Bilbao în perioada 5-9 ianuarie 2019

24. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

25. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Domenii Prest Serv SRL Buzău

Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată fotbalului buzoian? Alătură-te comunității noastre.