CJ Buzău | Convocare şedinţă ordinară 29 mai 2019

0
Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată sportului buzoian? Alătură-te comunității noastre.

Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din 29.05.2019:

Dispoziția de convocare nr.125/22 .05.2019

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1.Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2018;
2.Rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;
3.Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;
4.Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;
5.Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;
6.Repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2019 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;
7.Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilorcare aparţin domeniului public al judeţului Buzău;
8.Aprobarea închirierii imobilului proprietate publică a Județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 44, Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău ca sediu administrativ;
9.Aprobarea situațiilor financiare anuale și Contului de profit și pierderi pentru anul 2018 la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.
10.Aprobarea continuării cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău în anul 2019 a proiectului Consiliului Raional Soroca – „Reabilitarea Secției de Terapie a Spitalului Raional Soroca”;
11.Aprobarea acordării unei cofinanțări Parohiei Ortodoxe Române „Sfinții Martiri Brâncoveni” – Raionul Soroca, Republica Moldova pentru reabilitarea Cimitirului Ostașilor Români;
12.Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2019 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998;
13.Aprobarea colaborării Consiliului Județean Buzău cu filiala Buzău a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” pentru organizarea unor evenimente omagiale precum și aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Sărbătorirea Centenarului Armei TANC a Armatei Române;
14.Aprobarea acordării anual de către Consiliul Județean Buzău a unor premii în cadrul Festivalului internațional de muzică ușoară „Mihaela Runceanu”;
15.Aprobarea finanțării unor activități desfășurate de Palatul Copiilor Buzău în anul 2019;
16.Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al festivalului „Drăgaica IarmaFest” ediția 241, Buzău, 9-24.06.2019;
17.Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al Campionatului european pe echipe (tenis de câmp, băieți 12 ani), Buzău 22-27 iulie 2019;
18.Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în Campania „M.A.I. informat, M.A.I. protejat” organizată de Comisia județeană de monitorizare a activității preventive;
19.Aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău la promovarea proiectului „Școală incluzivă, copii fericiți”;
20.Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul POCU AP4/PI9IV/OS 4.12, 4.13&4.14, apel complementar: POR 2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii;
21.Aprobarea inițierii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a procedurilor pentru închiderea Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni, respectiv a Complexului de servicii comunitare nr. 2 Buzău;
22.Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău;
23.Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău;
24.Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Buzău;
25.Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;
26.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 30.05.2019;
27.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 30.05.2019;

II.NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Buletin informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2019.

SUPLIMENTAR

Aprobarea modificării și actualizării componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău

Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată fotbalului buzoian? Alătură-te comunității noastre.