Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată sportului buzoian? Alătură-te comunității noastre.

Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 30.08.2018:

Proiectele de hotărâre care au fost supuse aprobării în ședința de îndată din 30 august 2018:

1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare – formă actualizată 5

2. Rectificarea a VI–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018;

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

5. Aprobarea trecerii din domeniul public al județului Buzău în domeniul public al Statului Român a terenului în suprafață de 4000 mp. situat în municipiul Buzău, Bd. Gării, nr. 8, în scopul construirii sediului Judecătoriei Buzău;

6. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;

7. Completarea punctului XI din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată;

8. Aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

9. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

10. Aprobarea modificării nivelului unor posturi vacante de medici din statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

11. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;

12. Aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar al Județului Buzău pentru derularea proiectului „Calitate în învățământul tehnologic din Județul Buzău”;

13. Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău în Republica Moldova la Festivalul Internațional „Generația Centenar” 14-16 septembrie 2018;

14. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca și coorganizator al Campaniei „Cântecele Unirii Românilor” promovată de Fundația Pro Civitas;

15. Aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori;

16. Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”- formă actualizată;

17. Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției-forma actualizată;

18. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Săpoca și retur operatorului de transport rutier SC VOICILĂ & G SRL;

19. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2017 la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

RAPOARTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2018.

SUPLIMENTAR

Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul 12, Buzău-Tăbărăști-Gălbinași-Bentu și traseul zona 114, Buzău- zona industrială-Tăbărăști-Gălbinași-Bentu

Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată fotbalului buzoian? Alătură-te comunității noastre.